Utdelning av årets industriminne 2021

Årets industriminne 2021 till Wallåkra Stenkärlsfabrik
lördagen den 23 oktober 2021 kl. 13.00

Svenska industriminnesföreningen delar för 27:e året i rad ut priset Årets industriminne. SIM:s medlemmar och alla andra intresserade inbjuds att följa utdelningen på plats eller digitalt, via föreningens sociala medier.

”Wallåkra Stenkärlsfabrik tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2021 för omställningen av en gammal skånsk lervaruindustri till ett besöksmål i tiden med bevarade traditionella metoder. Här kan besökaren följa hela produktionskedjan från lerfyndighet till färdig produkt, men också prova på att ta plats vid en av drejskivorna i den hundrafemtioåriga verkstaden. På så sätt förmedlas kunskap om de traditionella metoderna i ett viktigt regionalt kulturarv.”

Läs hela programmet här