Utdelningen av Årets Industriminne 2018

Fredagen 31augusti delades utmärkelsen Årets Industriminne 2018 ut till Dalslands Kanal AB. Utmärkelsen i form av en plakett överlämnades av HKH Kronprinsessan Victoria till Lars-Göran Ljunggren, ordförande i Kanalaktiebolagets styrelse och bolagets verkställande direktör Benny Ruus.


Från SIM:s styrelse var ordförande Catarina Karlsson och styrelseledamöterna Britt-Marie Börjesgård, Mia Geijer och Eric Julihn samt Tekniska Museets adjungerade ledamot Magdalena Tafvelin Heldner närvarande.


SIM:s styrelseledamot Mia Geijer berättar om utdelningen av Årets industriminne 2018 i Håverud, 31 augusti:

Fem av SIM:s styrelsemedlemmar mötte upp i Håverud på morgonen. Vi transporterades med buss till Mustadfors där två kanalbåtar väntade. Vi hade turen att få åka med Storholmen, byggd 1896. Båten gick först i Stockholms skärgård, men har sedan årtionden gått i trafik på Dalslands kanal. Driften sker genom ett familjerederi som sommartid kör turer på kanalen både enligt turlista och bokade turer för slutna sällskap.


Ombord på Storholmen serverades lunch i form av rökt Vänerlax från rökeriet i Håverud. Efter lunch serverades kaffe på däck. Vi fick uppleva slussning genom kanalens smalaste sluss, Buterud. Efter ytterligare en kort tur var vi framme i Håverud. När vi passerade den nyrestaurerade akvedukten delades glas med mousserande (alkoholfritt) vin ut och skålar och hurrarop utbringades.

Efter landstigning vid Dalslands center fick vi möjlighet att besöka utställningarna innan kronprinsessan Victoria anlände i kanot tillsammans med en delegation från Länsstyrelsen, med bland andra landshövding Anders Danielsson och länsantikvarie Mats Herklint.

 

Efter kanotsällskapets landstigning kunde det egentliga högtidsprogrammet inledas. Kronprinsessan genomförde sin landskapsvandring, en 40-årspresent från alla landskap, i Dalsland. Överlämnandet av SIM:s utmärkelse var den inledande programpunkten och på storbildsskärm på scenen visades ett fotografi av järnplaketten. Vår ordförande Catarina Karlsson höll ett inledande tal, där hon framhöll kanalens kulturhistoriska betydelse och inte minst vattnet som drivkraft i den svenska industrialiseringen under det sena 1800-talet. Därefter överlämnade kronprinsessan järnplaketten till Dalslands kanals VD Benny Ruus innan hon slutligen höll ett personligt anförande om sina upplevelser av landskapet Dalsland och Dalslands kanal. Bland annat refererade hon över att hennes förfader Karl XV anlänt samma väg som hon själv, med den skillnaden att han färdats i ångbåt medan hon själv kom för egen maskin – i kanot. Efter att priset överlämnats lämnade kronprinsessan Håverud men det kulturhistoriska inslaget fortsatte genom att byggnadsantikvarie Sven Olof Ahlberg, som varit kulturhistorisk medverkande vid akveduktens restaurering och är författare till en nyutkommen bok om akvedukten, höll ett kort anförande om kanalens tillkomst och satte in kanalen och akvedukten i ett internationellt perspektiv.


Det omfattande högtidsprogrammet fortsatte sedan med en rad talare, bl a professor Dick Harrison som höll högtidstalet, företrädare för kanaler i Norge och Storbritannien samt landshövding Anders Danielsson som återinvigde kanalen. De olika programpunkterna blandades med musik framförd av dagens konferencier Pernilla Warberg.


Läs mer om Dalslands Kanal