TICCIH 2015 i Lille – den sextonde internationella kongressen

2015 års stora industrihistoriska händelse är TICCIH:s sextonde internationella kongress som hålls i Lille i norra Frankrike med omgivningar (världsarvet Le Bassin minier du Nord-Pas de Calais) den 6-11 september 2015. Det blir fem intensiva dagar, med vetenskapliga sessioner och utflykter. Till detta kommer möjligheter att delta i unika och välorganiserade studieresor före eller efter kongressen. Här är programmet ännu inte fastlagt. För mer information, gå direkt till kongressens egen webbplats.

Det kommer att vara billigare att registrera sig före den 6 maj. Lägg datumet på minnet. Det är dessutom betydligt billigare att delta om man är medlem av TICCIH. För svenska deltagare görs detta enklast genom att bli medlem av Svenska Industriminnesföreningen! Gå direkt till SIM:s sida för medlemsansökan.

Anmälningsavgifter (EUR)

Senast 5 maj
Från och med 6 maj
Medlem i SIM/TICCIH
400
450
Icke medlemmar
500
550
Studerande
150
200
Medföljande
120
150

XIV TICCIH CONGRESS, LILLE 2015