Textil kraft:
ny utställning om textilindustrin

Den 19 mars 2016 invigdes den nya basutställningen Textil kraftTextilmuseet, Borås. Själva museet öppnande i nya lokaler 2014 och är en del av Textile Fashion Center, en ledande arena för textil. Den nya basutställningen visar textilindustrins utveckling och vad den innebär idag, inte minst genom att vidga vyerna till samtidens globala förhållanden.

Textilmuseum Borås Textil Kraft_maskinpark_Foto Jan Berg
Textil kraft – Textilmuseets basutställning om textilindustrin. I fabriksdelen kan man kan följa bomullens väg från fiber till färdigt tyg i en fullt fungerande maskinpark. Foto: Jan Berg.

I Textil Kraft möter besökarna en berättelse om textilindustri från industrialiseringens samhällsomvandling till dagens innovationsmiljöer. Den lokala utvecklingen speglas mot villkoren som präglar den globala masstillverkningen. Centralt i rummet finns en hel maskinpark där besökarna kan följa bomullens väg från fiber till färdigt tyg. Fabriken utgör utställningens hjärta. Alla maskiner kan köras och fungera i praktiken. Dunket från maskinerna och doften av olja är närvarande i hela lokalen och följer besökarna genom de teman som berättelsen är uppbyggd kring.

Genom hela utställningen är utvecklingen i Sjuhäradsbygden utgångspunkten, samtidigt som paralleller till nutid och omvärld skildras. Textil Kraft är utställningen om textilindustri här, där, då och nu.

Textilmuseum Borås textil_kraft_foto_amy_johanssontextilmuseetsarkiv_
Textil kraft är Textilmuseets stora basutställning om textilindustrin och om de internationella kopplingarna. Foto: Amy Johansson/Textilmuseets arkiv.