Svenska industriminnesföreningen - Coronaberättelser

Svenska industriminnesföreningen vänder sig till dig som arbetar med att bevara, bruka eller förmedla vårt gemensamma industriarv. Är du anställd på företag, museum eller jobbar i annan form med det industriella kulturarvet? Eller arbetar du kanske ideellt i en förening? Då vill vi gärna ta del av hur vardagen under 2020 har förändrats för dig. Vi samlar nu in skildringar kring hur arbetet med det industriella kulturarvet påverkas av coronapandemin. Vi vill bevara dina erfarenheter för framtidens forskare. Bidra med din berättelse och ditt bidrag blir ett tidsdokument om industriarvsarbete och industriarvsarbetare! Ditt bidrag är värdefullt för oss. Dina svar kommer att bevaras av industriminnesföreningen och tillgängliggöras i en anonymiserad form i en sammanställning, i första hand på vår hemsida.

Gå in via länken nedan och svara på sex frågor.

https://jernkontoret.wufoo.com/forms/sptzwuu0jyla0v/

Tack på förhand!

Catarina Karlsson, ordförande SIM