Strå kalkbruk rivet

Strå kalkbruk är rivet. Med stor besvikelse kunde medlemmarna i föreningen Låt Strå konstatera att Björka mineral lät inleda rivningen i slutet av april. Rivningen beräknas vara helt slutförd i mitten av juni.

Så här skrev styrelsen för Rädda Strå! på sin facebooksida den 23 april:

Slutet. Rivningen har börjat

Det är sorgens dagar för alla oss som har kämpat för ett bevarande och utvecklande av Strå kalkbruk. Men det är inte bara för oss det är sorgligt; det är även sorgligt för alla dem som vigt stora delar av sina yrkessamma liv till arbete på kalkbruket och nu får se sin forna arbetsplats rivas utan någon betänksamhet överhuvudtaget. Det är även sorgligt för framtida generationer som går miste om att få se och uppleva en av Salas viktigaste industrier någonsin. Vi är övertygade om att rivningen är ett stort misstag som kommer att ångras i framtiden.

Vi känner en total maktlöshet och har tappat förtroendet för de två parter som har haft möjlighet att styra i frågan. Vi anser inte att kommunen har tagit sitt ansvar gentemot oss medborgare som aktivt arbetat för ett bevarande och utvecklande. Man kunde åtminstone ha försökt att hjälpa föreningen att hitta tänkbara lösningar istället för att lägga över allt på oss. Beträffande Björka Mineral ställer vi oss frågande till hur mycket de verkligen har försökt få andra verksamheter att ta över Strå kalkbruk tidigare. Vi har inte sett en indikation på vem eller vilka de skulle varit i kontakt med och helt plötsligt är en rivning akut, trots att kalkbruket stått tomt under flera år. Man har heller inte delgett oss något pris för byggnaderna vilket har gjort det omöjligt för oss att försöka hitta investerare och köpare.

Det var längesedan, om än någonsin, en ideell förening av denna karaktär fick så stort stöd på så kort tid i Sala. Lokalt, regionalt och nationellt. När vi nu ser allt det vi har kämpat för under det senaste halvåret väldigt enkelt raderas ur historien så infinner sig en tråkig känsla och en vilja av att flytta till en annan kommun där man helt enkelt stödjer projekt likt detta eller åtminstone försöker hitta lösningar tillsammans med medborgarna. Vi är fruktansvärt besvikna.

Tack till alla er som stöttat oss, ni har varit all världens kalk värda!

/ Låt Strås Styrelse