Sök projektbidrag från Riksantikvariämbetet

Under 2015 kommer Riksantikvarieämbetet fördela 6 miljoner kronor i bidrag till arbetslivsmuseer. Syftet med bidraget är att stärka arbetslivsmuseernas möjligheter att bevara, visa och bruka industrisamhällets kulturarv.

Sista ansökningsdag är den 16 mars 2015.

Med arbetslivsmuseum menas sådan verksamhet som har till syfte att bevara och gestalta en arbetsplats kulturhistoriska värden. Det kan vara arbetsplatser både inom privat och offentlig sektor.