SIM skriver till regeringen om vattenförvaltningen

Idag, 29 mars 2017, skickade SIM ett brev till miljöminister Karolina Skog,
kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan för betona vikten av de kulturhistoriska värdena skyddas när EU:s ramdirektiv för vatten tillämpas i vatten. SIM värnar en god vattenmiljö, men kräver samtidigt att de kulturhistoriska värden ges den plats i samband med biologiska återställningsåtgärder som lagstiftning och regelverk stadgar, samt att ideella organisationer och enskilda som bedriver vattenverksamheter i prioriterade kulturmiljöer får möjlighet till ekonomiskt stöd i samband prövningen av vattenverksamheter.

Läs brevet i sin helhet genom att klicka här 2017-03-29 SIM regeringsskrivelse om vattenförvaltningen.