SIM skarpt kritisk till Vattenverksamhetsutredningen

Svenska industriminnesföreningen är skarpt kritisk Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande "Ny prövning – förslag till ändrade vattenrättsliga regler" (SOU 2013:69). Om utredningens förslag genomförs skulle det innebära ett starkt hot mot landets vattenverksamhetsanknutna kulturarv, skriver föreningen i sitt remissvar.