SIM på riksantikvarieämbetets blogg

Nu ligger en presentation av Svenska industriminnesföreningen på Riksantikvarieämbetets hemsida och blogg.