Industrial Heritage, Sustainable Development and the City Museum

RTEmagicC_camoc_01.gif

Den 6-8 augusti 2014 genomförs en internationell konferens i Göteborg på temat industriarv, hållbar utveckling och stadsmuseer. Camoc (The International Committee for the Collections and Activities of Museums of Cities) organiserar och Svenska industriminnesföreningen deltar som partner. Den 9 augusti, efter konferensen, organiseras exkursioner till Trollhättan och Borås. Dessutom två arbetsmöten (workshops) om en halv dag var. Det första arbetsmötet gäller Göteborgs industriella arv och planerna på ett nytt Varvs- och industrihistoriskt centrum som är tänkt att stå färdigt till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Det andra arbetsmötet genomförs i Hammarkullen med fokus på den årliga Hammarkullfestivalen och empowerment, dvs. karnevalen som en väg för människor att erövra makten över sin egen framtid.

The Swedish Industrial Heritage Association (SIM)/TICCIH Sweden is a partner in organising the Camoc 2014 conference on Industrial Heritage, Sustainable Development and the City Museum. Gothenburg, Sweden, 6-8 August 2014. Last day for submitting papers has passed, but registration for participation is possible via ICOM/CAMOC.
Sista dag för att lämna förslag på konferensbidrag har passerat med registrera deltagande via ICOM/CAMOC.