Samarbetsavtal TICCIH-ICOMOS

Den 11 november 2014 undertecknade TICCIH och ICOMOS ett nytt samarbetsavtal i samband med ICOMOS’ kongress i Florens (ett s.k. memorandum of understandning/MoU). Avtalet är ett viktigt steg mot ett närmare samarbete mellan de två organisationerna, både på internationell och nationell nivå. Avtalet gäller perioden 2014-2019 och kommer kunna förlängas.

Några viktiga punkter i avtalet gäller:

1. Utbyte av information och forskningsresultat, tillämpning och spridning  av Världsarvskonventionen och när det gäller speciellt industriarvet The Dublin Principles samt att man ska delta i varandras workshops på både nationell och internationell nivå. 

2. Stödja samarbetet mellan TICCIH och de expertkommittéer inom ICOMOS som på olika sätt berör det industriella arvet samt att  organisationerna ska vara representerade i varandras beslutande församlingar.

3. Samarbeta när det gäller världsarven och i synnerhet de förslag till världsarv som har industrihistorisk karaktär. Detta samarbete ska också gälla att utveckla teori och bevarandeprinciper samt det fortsatta arbetet för att komplettera världsarvslistan med miljöer som representerar det industriella kulturarvet.

I Sverige finns sedan tidigare ett väl etablerat samarbete mellan Svenska Industriminnesföreningen/TICCIH Sweden och ICOMOS Sverige. SIM är bl.a. representerat vid ICOMOS möten för expertkommittéerna. Från 2015 blir SIM/TICCIH Sweden fullvärdig institutionell medlem i ICOMOS.

TICCIH-ICOMOS MOU 2014