Gasklocka 4: Stockholms kommuns svar

I ett öppet brev till Sten Nordin, kommunstyrelsens ordförande i Stockholm (11 mars 2014) krävde TICCIHs styrelse  att Gasklocka 4 vid Värtagasverket i Stockholm skulle räddas. Detaljplanen, som innebar en rivning, fastställdes av kommunfullmäktige 7 april 2014. En vecka senare besvarade Stockholms kommun brevet från TICCIH. Dels genom ett kortfattat e-brev från Sten Nordins sekreterare, dels genom ett längre brev från Staffan Lorentz, projektchef Norra Djurgårdsstaden för Stockholms stads exploateringskontor.