Gasklocka 4 i kommunfullmäktige 7 april

Detaljplanen som omfattar Gasklocka 4 vid Värtagasverket behandlas i Stockholms kommunfullmäktige måndagen 7 april. Ärendepunkt 26 "Utl. 2014:40. Detaljplan för Gasklocka 3 och 4, del av Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen 1:2 m.fl., Dp 2009-11340-54”.

I elfte timmen sällade sig TICCIH:s styrelse till dem som kräver att Gasklocka 4 vid Värtagasverket i Stockholm bevaras. Detta framgår av ett öppet brev till Sten Nordin, kommunstyrelsens ordförande i Stockholm, och daterat den 11 mars 2014.

TICCIH understryker att Värtgasverket är ett av Europas allra främsta exempel på stadsgasanläggningar och att Gasklocka 4 är en omistlig del av en serie av gasklockor som spänner över hela 1900-talet.