Verksamheter vid vatten - Byggnadskultur nr 4-2018

Senaste numret av Byggnadskultur (nr 4-2018) har temat Verksamheter vid vatten.

Här kan du lära dig om vattendirektivets hot och möjlig­heter, om de inventeringar som har gjorts av kulturmiljöer vid vatten, om vatten som stiger och översvämmar, och om de omfattande arbeten som pågår längs Göta kanal. Sveriges Hembygdsförbunds kulturmiljöstrateg Michael Lehorst skriver under rubriken Vattenmiljöarbete - ett hot mot kulturarvet om vattenanknutna kulturmiljöer och presenterar Vattenhistoriskt nätverk.

Läs mer om Vattehistoriskt nätverk

Byggnadsvårdsföreningen/Byggnadskultur 4-2018