Artikel om industriarvskonferensen

Tidningen I Halland är den halländska hembygdsrörelsens tidning. Det senaste numret – tidningen utkommer med två nummer per år – ägnar inte mindre än åtta helsidor åt samverkan och konflikter i mötet mellan kulturmiljövård och naturmiljövård. Allt med utgångspunkt från konferensen Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet som arrangerades av bland andra Svenska industriminnesföreningen i oktober 2015.