Uppsalas andra historia

Industriepoken i Uppsala av Roland Agius, före detta finanskommunalråd i Uppsala och engagerad i Uppsala industriminnesförening, lyfter en för många okänd del av Uppsalas historia. 

För många är industristaden Uppsala och dess historia okänd. Den syns inte i turistbroschyrerna och den förekommer bara sporadiskt i den mångfald av böcker som under åren skrivits om Uppsala. Ändå var lärdomsstaden Uppsala under en hundraårsperiod, från 1800-talets senare del fram till 1970-talet, en stad under stark industriell omvandling. Här finns ett nästan bortglömt kulturarv som det finns anledning att plocka fram, förvalta och åskådliggöra.

Boken Industristaden Uppsala – med den fullständiga undertiteln från de första industriella embryona - 1280-talets mjölkvarn vid Sala Fluvius och tegelugnen på Vår herrres berg - till senare tiders storföretag ger en kunnig och unik redogörelse för Uppsalas industrihistoria, från de första industrierna till de samhällsförändringar som ledde fram till det stora genombrottet, nedgången och vad som hände med industrigiganter som Nymans, Gahns och Hästens. I boken reflekteras även kring dagens industrier och de tendenser som kan urskiljas.

Värt att betona är att arbetet inom föreningen Uppsala industriminnesförening varit en mycket viktig bas för Agius' arbete. Föreningen, som 2017 firar sitt tjugoårsjubileum, har gjort och fortsätter att göra ett banbrytande för att lyfta fram industrihistorien i Uppsala – Sveriges fjärde största stad. Föreningens hemsida kan rekommenderas för den som vill veta mer: Uppsala industriminnesförening. Där finns även uppgifter om hur man kan köpa Industriepoken i Uppsala direkt från föreningen. 

Agius, Roland (2017). Industriepoken i Uppsala: från de första industriella embryona - 1280-talets mjölkvarn vid Sala Fluvius och tegelugnen på Vår herrres berg - till senare tiders storföretag. Uppsala: Karin Hallgren produktion. 232 sidor.