Tyska Industriekultur med Sverige som tema

Den senaste utgåvan (nr. 4, 2016) av den tyska tidskriften Industriekultur har svenska industrihistoriska miljöer som tema och med totalt tio artiklar. Bengt Norling, med huvudansvar för numret, inleder med en artikel om den svenska industrins historia. Sedan följer en rad artiklar författade av Lars Hagström (två artiklar, en om gruvor och en om stålverk i Bergslagen), Bengt Spade (vattenkraftverk), Helene Sjunnesson (pappersindustrin), Bengt Spade (bessemerverk, sågverk) och Eric Julihn (massaproduktion). Dessutom bidrar Frieder Blom med två artiklar (en om industrihistoriska miljöer i allmänhet och en om Arbetets museum) samt Norbert Tempel (Göteborgs hamn). Industriekultur, med den fullständiga undertiteln Magazin für Denkmalpflege, Landschaft, Sozial-, Umwelt- und Technikgeschichte ("tidskrift för bevarande och landskap, social-, miljö- och teknikhistoria") utkommer sedan 1995. Tidskriften är tyskspråkig.  Såväl Bengt Norling som Eric Julihn är medlemmar av Svenska industriminnesföreningens styrelse.