TICCIH:s kongressrapporter nu digitaliserade

Vart tredje år samlas TICCIH till en internationell kongress. Den sextonde kongressen hölls i Lille i norra Frankrike hösten 2015.

De flesta TICCIH-kongresser har dokumenterats. Nu finns elva kongressrapporter tillgängliga i digitaliserad form. De innehåller en rikedom av "papers" som presenterats vid konferenserna. Ytterligare information: TICCIH, internationella kongresser. Här listas även de svenska bidrag som finns publicerade.

TICCIH congress reports