Speglingar av vatten

Speglingar av vatten är titeln på Västergötlands Fornminnesförenings Tidskrift 2017-2018. Ett tjugotal författare belyser en rad olika aspekter på temat vatten och hälften av bidragen knyter an till landskapets industriarv. Några exempel är artiklarna Pionjärbroar i Västergötland av Sven Olof Ahlberg, Göta kanal – historisk konstruktion under renovering av Reinhold Castensson och Årebergs bruk och vattenkraften av Eric Julihn. Boken är på 287 sidor med hårda pärmar och kan beställas genom Sven-Olof Ask 070-742 65 18.