Sågad skog för välstånd

Bokomslag Sågad skog för välståndKungl. Skogs- och Lantbruksakademin har vid sidan av sina huvudområden en historiskt inriktad projektverksamhet som i allmänhet resulterar i böcker. Den senaste är Sågad skog för välstånd. Sågverksindustrins historia i Sverige 1850–2010.
För första gången tar en bok ett helhetsgrepp på den svenska sågverksindustrins historia. Sågverksindustrins framväxt behandlas ur ett flertal perspektiv. Forskare och yrkesmän har bidragit med artiklar om olika aspekter av industrins framväxt – teknikens utveckling, marknadsföring, produktutveckling, etc. I centrum står industrins kraftfulla expansion från mitten av 1800-talet och därefter behandlas branschens växlande öden fram till våra dagar, även inbegripet de sociala och politiska aspekterna.
Pettersson, Ronny (red.) (2015). Sågad skog för välstånd: den svenska sågverksindustrins historia 1850-2010. Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 591 sidor.