Papper och massa i Sverige

Bokomslag Papper och massa i SmålandSkogsindustriernas industrihistoriska utskott har under många år arbetat för en dokumentation av den svenska pappers- och massaindustrins historiska utveckling. Det gäller såväl dess tekniska utveckling, framgångar och misslyckanden, nedläggningar och ägarskiften som sociala och fackliga förändringar. Dokumentationens viktigaste resultat är en stor bokserie om svenska massa- och pappersbruk under samlingsrubriken Från handpappersbruk till processindustri. Senhösten 2015 fullbordades utgivningen med volymen Papper och massa i Småland. Del 3. Handpappersbruken som bl.a. innehåller ett avsnitt om Årets industriminne 2016, Lessebo handpappersbruk (Houltz, Anders, Nisser, Marie & Sjunnesson, Helene (2015). Papper och massa i Småland: [från handpappersbruk till processindustri]. Del 3, Handpappersbruken. Stockholm: Skogsindustrierna, 192 sidor.)


Med den nu publicerade boken har 13 verk publicerats i bokserien :

 • Papper och massa i Medelpad och Jämtland (Christian Valeur 1997)
 • Papper och massa i Ångermanland (Christian Valeur 2000)
 • Papper och massa i Småland – del 1 (Karl-Fredrik Gustafsson 2002)
 • Papper och massa i Östergötland (Helene Sjunnesson och Thomas Wahlberg 2003)
 • Papper och massa i Västerbotten och Norrbotten (Christian Valeur 2003)
 • Papper och massa i Småland – del 2 (Karl-Fredrik Gustafsson 2004)
 • Papper och massa i Hälsingland och Gästrikland (Christian Valeur 2007)
 • Papper och massa i Dalarna och Uppland (Hans Troedsson och Per Jerkeman 2008)
 • Papper och massa i Värmland (Lennart Stolpe, Carl Håkansson, Lennart Källén, Hasse Olsson och Alf Svensson 2009)
 • Papper och massa i Södermanland, Västmanland och Närke (Per Jerkeman och Bo Wessman 2010)
 • Papper och massa i Västergötland, Bohuslän och Dalsland (Jan Rennel 2011)
 • Papper och massa i Skåne, Halland, Blekinge och Gotland (Per Jerkeman (och redaktör), Patrik Ekheimer, Bertil Johansson, Jan Malmström, Lennart Igerud, Inga Kinell, Lars-Erik Wernersson och Anders Wetterling 2012)
 • Papper och massa i Småland – del 3 Handpappersbruken (Anders Houltz, Marie Nisser och Helene Sjunnesson 2015)


Bokomslag Papper och massa serien