Ortala bruk: ett järnbruk i Roslagen

Eva Sundström & Johan Knutsson (text), Peter Segemark (foto):
Ortala bruk: ett järnbruk i Roslagen, Bokförlaget Langenskiöld, Stockholm (2020)


Ortala bruk i norra Roslagen var en gång ett av landets viktigaste järnbruk. I boken Ortala bruk – ett järnbruk i Roslagen möter vi bland annat skolmästaren, mästersmeden, koldrängen och många andra. Med hjälp av husförhörslängder, bouppteckningar och spår i byggnaderna kan författarna ge en bra bild av vilka som har arbetat på Ortala bruk, hur de har bott och hur deras livsvillkor har sett ut.

Läs mer på förlagets web