Nya Företagshistoria

Centrum för näringslivshistoria har under våren 2019 förnyat sitt magasin Företagshistoria. Ny läsvänlig layout och bredare innehåll. 

Läs mer på Centrum för näringslivshistorias web.