Ny utgåva av tidskriften för industriarvet i Norden

Nu är 2016 års utgåva av tidskriften Fabrik&Bolig klar. Detta är tidskriften om industriarvet i Norden. Fyra större och rikt illustrerade artiklar dominerar numret. Med svenskt fokus skriver Gabriella Olshammar, forskare vid Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet, om Göteborgs industriella älvstrand. Dessutom artiklar om cityplaner i Aarhus och Köpenhamn, Sukkerhuset i Trondheim och kring omdaningen av Carlsberg i Köpenhamn. 

Fabrik&Bolig distribueras gratis till medlemmar i Svenska industriminnesföreningen. Redaktionen nås via Morten Pedersen vid Nordjyllands historiske museum. Klicka här för att skicka ett e-brev till Morten Pedersen: Morten Pedersen.