Ny rapport från Riksantikvarieämbetet om vattenvårdsåtgärder

Riksantikvarieämbetet har precis (maj 2019) publicerat en rapport om kulturmiljöer och vattenvårdsåtgärder: Kulturmiljöers känslighet: metod för att bedöma kulturmiljöers känslighet i samband  med vattenvårdsåtgärder som innebär fysiska miljöanpassningar vid sjöar och vattendrag.

Läs mer och ladda ner rapporten på RAÄ:s web.