Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri – ett industriminne på Kinnekulle

Ny bok:


Eric Julihn och Eva Björkman: Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri – ett industriminne på Kinnekulle (2018).


Läs mer:

Intervju med författarna på Platåbergens Geoparks web

Råbäcks Mekaniska Stenhuggeris web 
med bl a tips om var du kan köpa boken

Arbetets Museum: 
Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri är Årets arbetslivsmuseum 2018

Industriminnesföreningen om Råbäcks mekaniska stenhuggeri