Ny bok om akvedukten i Håverud

Akvedukten i Håverud – för vatten över vatten

Akvedukten i Håverud är ett byggnadsverk som redan vid invigningen 1868 fick uppmärksamhet för sin unika konstruktion. Nu finns det en ny bok om akvedukten och dess historia. Boken skildrar hela vägen från idé fram till färdig akvedukt; konstruktion, tillverkning och monteringen på plats i Håverud. Det är också berättelsen om de personer som planerade och genomförde arbetet, framför allt far och son Nils och Werner Ericson. Akvedukten sätts även in i ett större sammanhang genom en internationell utblick. Författaren Sven Olof Ahlberg är bebyggelseantikvarie och fotograf med inriktning på frågor kring bevarandet av industrisamhällets anläggningar och material.

Läs mer om boken på Lokrantz förlags webplats.