Nedslag i svensk industrihistoria

Bokomslag En industri i förändringDet moderna industrisamhällets snabba förändringar med ny teknik, konkurrens och ett ökat miljömedvetande har lett till många äldre industriers avveckling och i vissa fall även rivning. Under hösten kom en ny bok av författare och teknikhistoriker Bengt Spade, En industri i förändring - Nedslag i svensk industrihistoria . I boken visas bilder från 1960- till 90-talen på ett urval av svenska industriella verk och anläggningar som inte längre finns kvar. Boken vänder sig till en intresserad allmänhet samt fackfolk som antikvarier och industrihistoriker. Boken ges ut på Trafiknostalgiska förlaget och mer information om boken hittar du på deras hemsida.

Spade, Bengt (2015). Industri i förändring: nedslag i svensk industrihistoria. Stockholm: Trafik-nostalgiska förlaget, 172 sidor.