Järnet och Sveriges medeltida modernisering

Järnet & Sveriges mod 2015Så sent som på 1970-talet antog man fortfarande, med stöd av skriftligt källmaterial, att masugnen kom till Sverige från Tyskland på 1300-talet. Genom nya naturvetenskapliga metoder, bl. a. vegetations- och pollenanalyser, kan man nu visa att masugnen med största sannolikhet var en svensk innovation. Detta är ett de viktigaste resultatet som redovisas i forskarantologin ”Järnet och Sveriges medeltida modernisering” (Jernkontoret 2015).

– I boken presenteras sensationella resultat som bland annat visar att det äldsta bergsbrukets framväxt började under sent 900-tal och att tekniken att använda masugn med säkerhet växte fram redan på 1100-talet i Sverige, förmodligen ännu tidigare, säger Bengt Berglund, professor i teknik- och vetenskaps­historia vid Chalmers tekniska högskola.

Några andra viktiga resultat som redovisas:
• under medeltiden utvecklades Sverige till ett av Europas främsta länder inom järnhanteringens område
• järnet spelade en betydande roll samhällsomvandlingen från mitten av 1200-talet i området runt Mälaren (rationellare administration, kommersialisering och urbanisering).
• järnet hade en betydande roll för riksbildningen
• redan under vikingatiden producerade Sverige mer järn än vad landet behövde.

Boken är ett tvärvetenskapligt projekt med arkeologer, ekonomhistoriker, historiker, tekniker/metallurger som vegetationshistoriker.
Berglund, Bengt (red.) (2015). Järnet och Sveriges medeltida modernisering. Stockholm: Jernkontoret, 488 sidor.