Mångvetenskapliga möten - RAÄs FoU-verksamhet

Holmström, Marie (red.) (2013). Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete: Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet 2006-2010/11. Stockholm: Riksantikvarieämbetet

Ny FoU-publikation,  presenterar och sammanfattar Riksantikvarieämbetets FoU-verksamhet från programperioden 2006 – 2010/2011. Bokens titel Mångvetenskapliga möten för ett breddat kulturmiljöarbete fångar målsättningen för programperioden. Boken presenterar 22 genomförda projekt. Även korta presentationer av samtliga 117 beviljade FoU-projekt från programperioden. Den digitala versionen kan hämtas som PDF via Riksantikvarieämbetets digitala arkiv Samla. Publikationen trycks nu även för spridning till verksamma inom kulturmiljöområdet och angränsande sektorer. Den kommer också kunna beställas som print on demand.