Vattenförvaltning och miljösanering
– konferensrapport

Den 14-15 oktober 2012 hölls konferensen Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet på Regionmuseet Kristianstad. En fullständig och rikt illustrerad konferensdokumentationen är nu klar, utgiven av Svenska industriminnesföreningen i samarbete med övriga arrangörer. Konferensdokumentationen finns i digital form för gratis nedladdning: klicka här för att ladda ner direkt. Dokumentationen finns också i tryckt form, som print on demand. Klicka här för att beställa boken!

Konferensens mål var att analysera samverkansmöjligheter och intressekonflikter i mötet mellan kulturmiljövård och naturmiljöintressen – med fokus på industrisamhällets kulturarv. Genom att kritiskt granska såväl kulturarvssektorns som naturvårdens praktik var syftet att belysa betydelsen av tvärsektoriellt samarbete och vägar till konstruktiva lösningar.

Deltagarna kom i första hand från natur-, vatten- och kulturmiljövård och/eller var personer vars arbete berör industriarvets miljöer – professionellt eller ideellt. Bland talarna återfanns representanter för centrala aktörer på såväl nationell, regional och lokal nivå, både ideella organisationer, forskningsinstitutioner och myndigheter. Totalt kunde cirka 70 personer beredas plats under de två dagarna. Det blev uppenbart att konferensen fyllde ett viktigt behov.

Konferensen arrangerades av Arbetets museum, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Industrihistoriskt forum, KTH och Svenska industriminnesföreningen. Konferensen genomfördes med finansiellt stöd från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.

Geijerstam, Jan af (red. 2016). Industrisamhällets landskap – kulturarv, miljö och hållbarhet. Regionmuseet Kristianstad 14–15 oktober 2015. Stockholm: Svenska industriminnesföreningen.