Industrisamhällets kulturarv – konferensdokumentation

Geijerstam, Jan af (red. 2013). Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning: nuläge och framtid: Arbetets museum 11-12 oktober 2012. Stockholm: Svenska industriminnesföreningen

Den 11-12 oktober 2012 hölls konferensen Industrisamhällets kulturarv i praktik och forskning – nuläge och framtid på Arbetets museum i Norrköping. En fullständig konferensdokumentationen är nu klar, utgiven av Svenska industriminnesföreningen i samarbete med övriga arrangörer. Klicka här för att beställa dokumentationen av konferensen.

Konferensen arrangerades av Arbetets museum, Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, Industrihistoriskt forum, KTH och Svenska industriminnesföreningen. Konferensen genomfördes med finansiellt stöd från Riksantikvarieämbetets FoU-anslag.