Industrihistoriska värden – intresse- och värdekonflikter

"Industrihistoriska värden – formering och omförhandling” har författats av Jan af Geijerstam, FD i industriminnesforskning och verksam som skribent i industrihistoriska frågor. Geijerstam fokuserar på intresse- och värdekonflikter, det vill säga konflikter mellan produktions-, natur- och industriarvsintressen på fyra platser som under senare år genomgått stora förändringar: återöppnandet av Dannemoras järnmalmsgruva, ombyggnaden av Avestaforsens kraftverk, miljösaneringen av Hälleforsnäs bruksmiljö och dammsystemet vid Falu koppargruva.

Rapporten är en av tre från forskningsprojektet Brytpunkt Bergslagen. De två andra är Bergslagen – en industriregion i upplösning? och Industriarv som tillväxtmotor. Ännu en satsning i luttrat Bergslagen.

Brytpunkt Bergslagen har finansierats med FoU-anslag från Riksantikvarieämbetet. Projektet har fördjupat kunskaperna om Bergslagens industriella kulturarv som en resurs i den regionala utvecklingen med professor Maths Isacson som projektledare. Rapporterna finns att ladda ner som pdf eller beställa som print on demand från Riksantikvarieämbetets hemsida.