Metodbok för industridokumentation nu på engelska

Skriften Industridokumentation: Hur och varför? från Jernkontoret togs fram som en metod- och inspirationsbok för dokumentation av modern processindustri. Nu finns skriften i en översättning till engelska, Documenting industry: How and why? Målet är att ge en lättöverskådlig vägledning, inte minst med tanke på de snabba förändringarna inom industrin, vilket gör att industridokumentationer angelägna. 

Både den svenska och den engelska utgåvan finns att ladda ner som pdf-fil eller att beställa i tryckt form. 

Böckerna har tagits fram i ett brett samarbete mellan Jernkontoret, Tekniska museet, Länsmuseet Gävleborg, Ovako, Sveriges järnvägsmuseum, Riksantikvarieämbetet, Arbetets museum, Centrum för näringslivshistoria och Skogsindustrierna.