Industriarvet i Bebyggelsehistorisk tidskrift

Avango, Dag & Houltz, Anders (red. 2013). "Industriarvet idag" Temanummer Bebyggelsehistorisk tidskrift nr. 65. Stockholm: Bebyggelsehistorisk tidskrift


Det senaste numret av Bebyggelsehistorisk tidskrift, nr. 65/2013, är sprängfyllt med material kring temat Industriarvet idag. Tidskriften innehåller inte mindre än nio artiklar i ämnet:


Industriarvet idag av Dag Avango och Anders Houltz

Industriminnen och industrisamhälle – monument och mainstreaming av Lars Amréus

Industriarvet i regional antikvarisk praktik. Reflexioner kring en enkät till Sveriges länsstyrelser av Jan af Geijerstam och Anders Houltz

Arktiska framtider och resurser. Det industriella kulturarvet som källa av Dag Avango

Värdet av kärnkraftverk som kulturarv av Magdalena Tafvelin Heldner, Eva Dahlström Rittsél och Per Lundgren

Har luften gått ur? Regionaliseringens konsekvenser för industrisamhällets kulturarv av Barbro Mellander

Ta hand om det tekniska kulturarvet av Ida Dicksson (Wedin)

Ta till vara genom att omvandla. Industriarvets kommersiella potential av Urban Nilsson.


Artiklarna är fördjupade och utökade versioner av de presentationer som författarna gjorde till konferensen Industriarvets kulturarv i praktik och forskning – nuläge och framtid. En dokumentation av denna konferens finns att ladda ned från denna webbplats.