Industriarv som tillväxtmotor: Ännu en satsning i luttrat Bergslagen

Rapporten Industriarv som tillväxtmotor: Ännu en satsning i luttrat Bergslagen bygger på en granskande fallstudie av Bergslagssatsningen – Kultur och Turism. Inger Orre, docent i informationsdesign, undersöker Bergslagssatsningens styrande resonemang, argument och metoder genom en kombination av dokument- och fältstudier. I rapporten uppmärksammas de svårigheter som kan uppstå i mötet mellan projekt och fysisk verklighet. Undersökningen syftar till att öka kunskapen om insatser där annars skilda intressen ska jämkas samman, i detta fall industriarv och affärsverksamhet.

Rapporten är en av tre från forskningsprojektet Brytpunkt Bergslagen. De två andra är Bergslagen – en industriregion i upplösning? och Industrihistoriska värden – formering och omförhandling

Brytpunkt Bergslagen har finansierats med FoU-anslag från Riksantikvarieämbetet. Projektet har fördjupat kunskaperna om Bergslagens industriella kulturarv som en resurs i den regionala utvecklingen med professor Maths Isacson som projektledare. Rapporterna finns att ladda ner som pdf eller beställa som print on demand från Riksantikvarieämbetets hemsida.