Industrial Heritage in Denmark

Caspar Jørgensen, Caspar & Pedersen, Morten (red. 2014). Industrial heritage in Denmark – landscape, environments and historical archaeology. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

År 2007 presenterade danska Kulturarvsstyrelsen 25 nationella industriminnen. Dessa beskrivs utförligt i boken Industri, industri – 25 stk. Dansk kulturarv (2007). I januari  2014 publicerades en uppföljning på engelska. Titeln är Industrial heritage in Denmark – landscape, environments and historical archaeology. Boken, utgiven av Aarhus Universitetsforlag i samarbete med Kulturstyrelsen och på 285 sidor, utgår från de 25 utvalda miljöerna, placerar dem i sitt historiska sammanhang, sammanfattar industrimiljövårdens historia i Danmark och diskuterar omvandlingen av industriarvsmiljöer till nya användingar. Redaktörer är Caspar Jørgensen och Morten Pedersen som också är medförfattare tillsammans med René Schrøder Christensen, Hanne Christensen och Anna Storm.  Kulturarvstyrelsen är en motsvarigheten till svenska Riksantikvarieämbetet. Sedan 2012 är Kulturarvstyrelsen en del av Kulturstyrelsen, tillsammans Kunststyrelsen och Biblioteksstyrelsen.