Glastillverkningens hantverk

Kalmar läns museum har gett ut en serie skrifter om hantverket bakom glastillverkningens olika moment och tekniker.

Med hjälp av bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län och tack vare hjälp från flera verksamma hantverkare i Glasriket i Kalmar och Kronobergs län har museet sammanställt kunskap om olika processer, maskiner och redskap. 

Läs mer på Kalmar läns museums web-plats.