Glasrikets uppgång och fall


Glasrikets uppgång och fallUnder 1900-talet utvecklades branschens konstindustriella inriktning. Svensk glaskonst blev känd nationellt och internationellt, med glasbruk som Orrefors, Kosta, Boda, Målerås, Strömbergshyttan och många fler. Under 1960-talet började en nedgångsperiod som följdes av en lång rad nedläggningar, bland annat på grund ökande konkurrens från importerat maskingjort glas och från andra material. Idag finns ett fåtal tillverkande bruk kvar. Olle Krantz är professor emeritus i ekonomisk historia vid Umeå universitet.

Krantz, Olle (2015). Den småländska glasregionens uppgång och fall: en ekonomisk historia. Gidlund, 209 sidor.