Finnboda varv och fartygen som byggdes där

Mikael Josephson:

Finnboda varv och fartygen som byggdes där

Trafik-Nostalgiska Förlaget, 2020


Finnboda var Stockholms storvarv och byggde åren 1882 till 1981 över etthundra fartyg. Det var kanonbåtar till den ryska Tsaren och pansarbåtar till den svenska marinen samt en lång rad handelsfartyg. Dessutom har varvet byggt isbrytare, bogserbåtar och minsvepare. Finnboda var också ett viktigt reparationsvarv för fartyg som passerade huvudstaden. Varvet lades trots många protester ned 1991.

Boken är baserad på fotografier och fartygsritningar och berättar om varvets utveckling, varvsarbetarna och de fartyg som byggdes.

Förlagets webb.