Fabrik&Bolig 2014

Utgåvan för 2014 av Fabrik&Bolig, tidskrift för det nordiska industriarvet publicerades strax före jul 2014. Temat var

Tidskriften distribuerades till samtliga medlemmar av Svenska industriminnesföreningen i början av 2015.