Fabrik & Bolig 2018

Fabrik & Bolig 2018 är nu utskickad till SIM:s medlemmar. Årsskriften innehåller bland annat en längre artikel med internationella utblickar om ”Citydannelse og industrialisering” av Caspar Jörgensen. Fabrik & Bolig är en av medlemsförmånerna i SIM.