Bergslagen – en industriregion i upplösning?

Bergslagen – en industriregion i upplösning? är författad av tre kulturgeografer vid Örebro universitet, professor Mats Lundmark, FD Mona Hedfeldt och FD Max Jakobsson. Forskarna har genomfört en kvantitativ undersökning av 31 noga valda orter i olika befolkningsklasser i samtliga fem län, dels sådana som ingår i Bergslagssatsningen (Bergslagshistoriska centrum) och – för att få en jämförelse – dels orter av samma storlek som inte ingår i Bergslagssatsningen.

Rapporten är en av tre från forskningsprojektet Brytpunkt Bergslagen. De två andra är Industriarv som tillväxtmotor. Ännu en satsning i luttrat Bergslagen och Industrihistoriska värden – formering och omförhandling. De tre publikationerna har finansierats med FoU-anslag från Riksantikvarieämbetet.

Brytpunkt Bergslagen har finansierats med FoU-anslag från Riksantikvarieämbetet. Projektet har fördjupat kunskaperna om Bergslagens industriella kulturarv som en resurs i den regionala utvecklingen med professor Maths Isacson som projektledare. Rapporterna finns att ladda ner som pdf eller beställa som print on demand från Riksantikvarieämbetets hemsida.