Att vårda en dammanläggning

Bevarandet och vården av Sveriges mer än 6 000 dammanläggningar är brännande aktuell fråga. Med medel från Riksantikvarieämbetet har industriarvsexperterna Bengt Spade och Ida Dicksson sammanfattat en bred kunskap till en handbok för dammägare. Här beskrivs dammar  från historisk, juridisk, teknisk och praktisk synpunkt. Ladda hem Dammägarens handbok gratis och direkt.

Dicksson & Spade (2016). Dammägarens handbok omslag