Arkivguide för vattenforskare

För att underlätta arbetet med att ta fram historiska kunskaper om olika vattenrelaterade anläggningar har länsstyrelserna i Jönköping, Halland, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Värmland, Västra Götaland och Örebro  tillsammans tagit fram skriften Arkivguide för vattenforskare. Göran Svensson har grävt i arkiven. Länsstyrelsen i Örebro har sammanställt materialet med Mia Geijer som ansvarig.
Rapporten finns att ladda ner här.