Programmet klart för TICCIH-kongressen i Lille

Nu ligger hela programmet för TICCIH-kongressen i Lille klart. Den 6-11 september 2015 möts representanter från hela världen för att diskutera industriarvsfrågor. Två längre exkursioner är programsatta, en eftermiddagstur till Roubaix, och en stor heldagsutflykt till Basin Minier, I den vetenskapliga delen av konferensen görs nära 250 presentationer inom en rad olika områden kopplade till industriarvet. En fullständig lista av sessionsrubrikerna (engelska) presenteras här nedan. Fyra presentationer görs av svenska deltagare.

Adaptive Re-Use of Industrial Buildings
Associations
Automobiles
Before the Industrial Revolution
Conflicting Values
Educating and Sharing: New Ways of Teaching - Mediation
European Perspectives
Images of Industry
Industrial Heritage in Digital Times
Industrial Tourism
Landscapes
Management and Development
Museums
New Research, scales and tools
New Territories of Art’
Oral History
Post-Soviet Industrial Heritage
Restoration and Conservation
Stakeholders
The Heritage of Businesses in Operation
The Heritage of Electricity
The Role of Public Bodies
Transport Networks: Roads and Canals; Railways
UNESCO / ICOMOS / TICCIH
Urban regeneration
Workers’ Housing