Gasklocka 4: Klockan klämtar för kommunfullmäktige i Stockholm

I morgon måndag, den 7 april, behandlar kommunfullmäktige i Stockholm frågan om detaljplanen för Gasklocka 3 och 4 som är en del av Norra Djurgårdsstaden. Om detaljplanen godkänns och fullföljs innebär det att Gasklocka 4 rivs och att en unik serie av gasklockor vid Värtagasverket stympas. Oersättliga kulturhistoriska värden går förlorade. Detta betonas med kraft av Joen Sachs och Christian Laine i en artikel, som nu distribuerats till kommunfullmäktiges ledamöter. De skiver att "Den första, andra, tredje, fjärde och femte gasklockan konstituerar tillsammans och utan åtskillnad Värtaverkets unicitet. I stadsbilden är det den fjärde gasklockan som synliggör betydelsen av industriområdet i Värtan och arbetarstadsdelen Hjorthagen i Stockholms historia."