ÅRETS INDUSTRIMINNE 2014 - Olofsfors bruk

600 px
Bruksdammen med hyttanläggningen invid Leduån i Olofsfors. Foto: Olofsfors bruk.


Olofsfors bruk i Nordmalings kommun har utsetts till Årets industriminne 2014. Priset delas ut tisdagen den 17 juni i Olofsfors.

Kulturhuvudstadsåret 2014 kommer Västerbotten åter i blickfånget när Olofsfors bruk utnämns till Årets industriminne. Med rötterna i 1700-talet knyter Olofsfors bruk ihop det förflutna med nuet. Norrländska naturtillgångar, innovationskraft och global marknad är fortfarande signum för bruket och sedan många år är även kulturen en drivande kraft för den regionala utvecklingen.

Utmärkelsen Årets industriminne 2014 delas ut av Svenska industriminnesföreningen SIM till Olofsfors bruk i Västerbotten för (ur motiveringen) ”ett framgångsrikt och långsiktigt bevarande av en rikt sammansatt järnbruksmiljö med stora upplevelsevärden.”


Historien om Olofsfors bruk började när brukspatronen John Jennings 1762 anlade en masugn på platsen. Skogen i Bergslagen räckte inte till när den svenska järnhanteringen expanderade och andra delar av Sverige började exploateras, inte minst Norrlandskusten.


I Olofsfors fanns potential för ett bruk - vattenkraft, skog och närhet till havet. Snart utökades verksamheten med stångjärnshammare och manufaktursmedja. Efter den stora bruksdöden levde Olofsfors vidare som kättingtillverkare och idag genom Olofsfors AB.


Idag finns stora delar av järnbruket kvar, samlat kring tre vattenfall. Bland de bevarade verksbyggnaderna finns vattendrivna stångjärns- och kättingsmedjor, som nu successivt restaureras och sätts i drifts av Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum.


Bruksmuseet, Olofsfors AB och en rad fristående har tillsammans gjort bruket till ett av regionens främsta besöksmål.
Utmärkelsen delas ut i på Olofsfors bruk den 17 juni i närvaro av landshövding Magdalena Andersson.


För pressbilder och mer information: tekniska museet.se/press
SIM:s motivering till Årets industriminne 2014 i sin helhet följer sist i dokumentet.

Talespersoner

SIM
Magdalena Tafvelin Heldner
Intendent, Tekniska museet
magdalena.tafvelin.heldner@tekniskamuseet.se
tel 070 672 26 48


Ida Dicksson
Industriantikvarie
industriantikvarie@gmail.com
tel: 073 - 577 73 35

Olofsfors bruk
Åsa Lindström, Intendent Olofsfors bruk
asa@olofsforsbruk.nu
tel: 0730 62 48 65.


Kort om Årets industriminne
Varje år sedan 1995 har Svenska industriminnesföreningen utsett Årets Industriminne. Syftet med utmärkelsen är att stödja arbetet med det industriella kulturarvet och belöna långsiktiga och nyskapande insatser för att bevara och gestalta anläggningar eller miljöer som berättar om industrisamhällets produktion, teknik och människor. Vem som helst kan nominera en kandidat. Beslut om årets pristagare fattas av SIM:s styrelse. Information om föreningen och tidigare mottagare av priset finns under rubriken Årets industriminne.


SIM:s motivering till Årets industriminne 2014 i sin helhet
”Olofsfors bruk i Nordmalings kommun tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2014 för ett framgångsrikt och långsiktigt bevarande av en rikt sammansatt järnbruksmiljö med stora upplevelsevärden. När skogen började tryta i Bergslagen styrde kronan den expanderande järnhanteringen till andra delar av landet, inte minst Norrlandskusten. Så kom det sig att den mäktige brukspatronen John Jennings lät anlägga en masugn i Olofsfors år 1762 och snart tillkom även stångjärnshammare och manufaktursmedja. Efter den stora bruksdöden levde Olofsfors vidare som kättingtillverkare och idag genom Olofsfors AB. Brukets äldre bebyggelse ligger samlad kring tre vattenfall och utgör ett ovanligt komplett järnbrukssamhälle präglat av det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet. Bland de bevarade verksbyggnaderna märks särskilt de vattendrivna stångjärns- och kättingsmedjorna, som med väl bevarad utrustning successivt restaureras och sätts i drifts av Stiftelsen Olofsfors Bruksmuseum. Samverkan mellan bruksmuseet, den moderna industrin och en rad fristående aktörer med utåtriktad verksamhet har gjort bruket till ett av regionens främsta besöksmål.”