Ny förening skapad för att ta över Kalklinbanan

Den 14 juli bilades en ny förening, Föreningen Kalklinbanan Forsby-Köping. Föreningen ska bildade ett aktiebolag som kan sköta drift och bevarande av linbanan. På sin hemsida skriver man bland annat "Nordkalk har sedan Kalklinbanan lades ner varit positiva till bevarande, men då i någon annans regi. Nu erbjuder vi just denna möjlighet – i elfte timmen – med hårda siffror bakom. Vi har därutöver organiserat närmare hundra frivilliga för att göra alla möjliga typer av jobb på banan, från metallarbete till matlagning. Vi kommer bilda ett föreningsägt aktiebolag som kan sköta drift och bevarande av linbanan. Genom att påvisa en realistisk plan ser vi inga rimliga hinder för ett bevarande, men Nordkalk behöver naturligtvis avblåsa rivningen för att inte möjligheten för alltid skall gå förlorad. Än är själva banan komplett."